Головна
>
Дізнатися нове
July 20, 2023

Переваги використання BIM для будівельної індустрії України

Час читання: 5 хв

Що таке BIM?

Інформаційне моделювання будівель або скорочено BIM (від англ. Building Information Modeling) — це комплекс технологій, процесів та керівництв, що дозволяють численним стейкхолдерам будівельних проектів ефективно проектувати, будувати та управляти об’єктом будівництва у єдиному віртуальному середовищі даних з використанням спеціалізованого програмного забезпечення.

Результатом цього процесу є інформаційна модель об’єкта будівництва (BIM), що складається із різноманітних наборів даних: графічних, текстових, числових тощо.

Чому ми використовуємо технології BIM?

Однією з ключових переваг використання технологій BIM є здатність до раннього виявлення конфліктів та проблем на проєкті завдяки 3D-координації. Традиційний підхід до проєктування та будівництва, базований на 2D-кресленнях, може призводити до непроглядності і помилок, які можуть виявитися лише під час фізичного будівництва. 

Технологія BIM дозволяє створювати тривимірні моделі будівлі, включаючи всі її компоненти, такі як стіни, стелі, системи опалення, електрики та інші. Це дозволяє зробити комплексний аналіз всього проекту та виявити конфлікти між різними системами ще до початку будівництва. Такий ранній процес виявлення конфліктів допомагає уникнути затримок та витрат на виправлення помилок під час будівництва, що впливає на зменшення загальної вартості проєкту.

Процес 2D та 3D-координації також забезпечує покращену співпрацю між усіма учасниками проєкту. Коли всі команди (архітектори, інженери, підрядники тощо) працюють в єдиному середовищі даних, вони можуть обмінюватися інформацією та взаємодіяти в режимі реального часу. Це дозволяє уникнути неточностей та непорозумінь між різними учасниками проєкту. Наприклад, інженери можуть спроєктувати оптимальну систему вентиляції, враховуючи розташування стін та елементів конструкції, архітектори можуть переконатися, що естетика будівлі не порушена, а підрядники можуть забезпечити раціональне використання матеріалів та зручну послідовність робіт. В результаті, завдяки більш точному та спільному розумінню проєкту, можна досягти ефективного використання ресурсів та знизити загальні витрати на будівництво.

Загалом, технології інформаційного моделювання сприяють покращенню точності кошторису. За допомогою тривимірних моделей та інтеграції даних про матеріали та ціни, модель будівлі дозволяє автоматизувати процес складання кошторисів та зменшити ймовірність помилок. Більш точний кошторис допомагає уникнути недооцінки або переоцінки витрат на будівництво, що може призвести до зайвих витрат або витрат, що перевищують бюджет. 

Переваги використання BIM для будівельної індустрії України

BIM-проєктування незабаром стане невід'ємною повноцінною частиною будівельної галузі України. Для цього є всі передумови: наявна державна політика, наявні технології, необхідні кадри, об'єктивні ринкові умови та загальновизнані світові тренди. Тому розробникам, інвесторам та суміжному бізнесу необхідно не ігнорувати цей інструмент, а, навпаки, уважно ознайомитися з ним і виявити його переваги. А саме:

● Централізована база даних і цифрове середовище, що включає всі сторони та учасників проєкту від початку робіт;

● Повна візуалізація завдяки комплексній інформаційній 3D моделі усіх систем об'єкта будівництва;

● Можливість точно оцінити вартість та терміни будівництва з високою точністю, враховуючи навіть непередбачувані фактори;

● Зручне й зрозуміле ведення задач на будівельному майданчику;

● Можливість ефективного використання архівної інформації проєкта на етапі експлуатації об'єкта будівництва.

No items found.
No items found.
Автор:
Михайло Михайлов
Керівник проєктів Planit inc.