Договір публічної оферти 

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь з усіма викладеними нижче умовами та підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення, та укладаєте на цих умовах договір про надання послуг з «buildit.lab».

Публічна оферта

Освітній простір buildit.lab (через Громадську Спілку “Білдіт Юкрейн”) (далі - Спілка) пропонує обмеженому колу фізичних осіб (далі – Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) (обмеження зазначені у §13.1 цього договору) укласти договір користування платформою на зазначених нижче умовах.

1. Термінологія і скорочення

1.1. Акцепт - повне й беззастережне прийняття Оферти через здійснення реєстрації на Платформі;

1.2. Захід - тематичні тренінги, семінари, конференції, майстер-класи в форматі вебінару або онлайн-консультації та інші подібні дистанційні Заходи, доступ до яких здійснюється за допомогою Платформи;

1.3. Курс – сукупність навчальних модулів (відеоматеріалів, PDF-файлів, завдань тощо), які складені відповідно до певної тематики та в межах яких надаються послуги.

1.4. Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, текст, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

1.5. Особистий кабінет – обліковий запис Користувача на Платформі, який адмініструється Спілкою і через який Користувач отримує доступ до Курсів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання договору інформацію.

1.6. Платформа - освітній простір buildit.lab що являє собою набір навчальних матеріалів, що рекламується в мережі Інтернет на сайті builditlab.org, розміщуються та адмініструються Спілкою за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на сайті builditlab.org та school.builditlab.org.

2. Предмет договору

2.1. Цей Договір є офіційною публічною пропозицією (офертою) і містить усі істотні умови надання Спілкою всім зацікавленим особам послуг із забезпечення доступу до сервісів Простору.

2.2.  Спілка в порядку і на умовах, передбачених цією офертою, надає Користувачеві можливість використання Платформи, а Користувач зобов'язується використовувати Платформу відповідно до умов цієї Оферти.

2.3. Факт реєстрації користувача на Платформі, є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.

2.4. Розклад, кількість і зміст Курсів та Навчальних матеріалів, опублікованих на Платформі, а також інші істотні обставини щодо них можуть публікуватися на Платформі в режимі реального часу.

2.5. Користувач погоджується з тим, що умови цієї Оферти в майбутньому можуть бути змінені Спілкою через розміщення чинної редакції цієї Оферти на Платформі. У разі незгоди Користувача з новими (зміненими) умовами оферти, Спілка залишає за собою право заблокувати або видалити Особистий кабінет Користувача.

3. Порядок укладення договору

3.1. Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти.

3.2. Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови.

3.3. Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом: здійснення конклюдентних дій – реєстрації на обраний Курс на умовах, зазначених у §4 цього Договору. Письмова форма цього Договору згідно з ЗУ «Про електронну комерцію» додатково може підтверджуватися направленням електронного листа.

4. Порядок та терміни надання послуг

4.1. Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу (Навчальних матеріалів) через Особистий кабінет, який адмініструється Спілкою на Платформі протягом строку дії цього договору (три місяці).

4.2. Дата початку (набору) Курсу зазначаються на Платформі чи рекламних матеріалах.

4.3. Спілка не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив вебінар, лекцію, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн-трансляції відповідно до Програми курсу.

4.4. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Платформі. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб’єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах. Авторські майнові права на всі Навчальні матеріали передані Виконавцю згідно з відповідними угодами.

5. Права та обов'язки користувача

5.1. Права Користувача:
5.1.1. Користувач має право використовувати Платформу, зокрема через отримання розміщеної на Платформі інформації про Курси та Навчальні матеріали, а також через отримання можливості брати участь в Курсах,  зареєструвавшись, здійснивши дії, передбачені Спілкою та отримавши доступ до матеріалів.

5.1.2. Користувач має право використовувати Платформу іншим способом, передбаченим Спілкою.

5.1.3. Користувач - фізична особа користується всіма правами споживача відповідно до чинного Законодавства, що регулює такі стосунки.

5.2. Обов'язки Користувача:
5.2.1. Користувач зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі реєстрації на Платформі та заповненні форм, розміщених на Платформі.

5.2.2. Користувач зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в будь-яких цілях інформацію і матеріали, які стали йому доступні на Платформі, за винятком їх особистого використання.

5.2.3. Користувач зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані власне обладнання і канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Платформи, заходити на Платформу під своїм акаунтом одночасно тільки з одного пристрою (персонального комп'ютера, планшета і т.д.). Спілка не несе відповідальності за ненадання послуги з доступу до Платформи та / або до окремих сервісів Платформи з причин, що не залежать від Спілки.

5.2.4. Користувач зобов'язується знайомитися з актуальною версією цього Договору під час кожного відвідування Платформи до моменту початку користування сервісами Платформи.

5.2.5. Користувач зобов'язується ознайомитися зі змістом, умовами реєстрації та порядком проведення Курсів, а також з додатковими вимогами, що пред'являються Спілкою до оформлення реєстрації. У разі, якщо Користувачеві не повністю зрозумілі будь-які умови проведення Курсів, Користувач зобов'язується уточнити ці умови, а за неможливості уточнення відмовитися від оформлення реєстрації.

5.2.6. У разі незгоди Користувача з цим Договором або змінами, які вносяться в нього Спілкою, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Платформи, проінформувавши про це Спілку через адресу електронної пошти info@buildit.org.ua.

5.3. Користувач під час використання Платформи не має права:
5.3.1. Розміщувати на Платформі та / або направляти куди-небудь через / за допомогою Платформи (завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати, надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, в тому числі посилання на неї) будь-які матеріали такого характеру:

(I) що порушують чинне Законодавство, норми міжнародного права або права закордонних країн; які містять погрози, наклеп або образу; дискредитують інших осіб; що порушують права громадян на приватне життя або публічний порядок; які мають непристойний характер або містять нецензурну лексику, порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру, насильства, з участю неповнолітніх та без неї; містять сцени жорстокого поводження з тваринами; містять опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення або до вчинення дій, що несуть загрозу життю і (або) здоров'ю, в тому числі до заподіяння шкоди своєму здоров'ю;

(II) що порушують тією чи іншою мірою честь, гідність і ділову репутацію, права й охоронювані законом інтереси інших осіб, у тому числі права неповнолітніх;

(III) що сприяють або містять заклики до розпалювання релігійної, расової або міжнаціональної (етнічної) ворожнечі, містять спроби розпалювання ворожнечі або заклики до насильства, пропагують фашизм чи ідеологію расової переваги, інші соціальні патології;

(IV) що містять екстремістські матеріали, пропагують злочинну діяльність або містять поради, інструкції або керівництва зі здійснення злочинних дій;

(V) що містять інформацію обмеженого доступу, включно з, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;

(VI) що містять рекламу або описують привабливість вживання наркотичних речовин, в тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок «бінауральних ритмів »), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради з вживання;

(VII) які мають шахрайський характер;

(VIII) інші матеріали, що містять негативну інформацію, здатну завдати шкоди здоров'ю і/або розвитку дітей;

(IX) інші матеріали, які спонукають інших осіб на протиправну поведінку, яка тягне за собою кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та іншу відповідальність або яким-небудь чином порушує положення чинного законодавства. Будь-які дії Користувача, які, на думку Компанії, обмежують права іншого Користувача або їх здійснення не допускаються.

5.3.2. Розміщувати на Платформі та направляти через / за допомогою Платформи матеріали, які є рекламою будь-яких товарів або послуг, без отримання попередньої прямої згоди Спілки.

5.3.3. Завантажувати, відправляти чи іншим чином використовувати Платформу, будь-який матеріал, який підлягає охороні відповідно до Законодавства про інтелектуальну власність, особисту інформацію та інші матеріали, захищені законодавством без отримання вираженого дозволу власника прав на об'єкт. В цьому випадку обов'язок доведення того, що розміщення на Платформі Користувачем матеріалів не порушує авторські, суміжні та інші права третіх осіб, покладається на Користувача.

5.3.4. Зареєструватися від імені або замість іншої особи.

5.3.5. Вводити в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача.

5.3.6. Спотворювати інформацію про себе.

5.3.7. У будь-якому вигляді, включно з, але не обмежуючись, обманом, зловживанням довірою, зломом, намаганням отримати доступ до логіна та пароля іншого Користувача.

5.3.8. Здійснювати незаконний збір та обробку персональних даних інших людей.

5.3.9. Розміщувати будь-яку інформацію, яка за даними Спілки є небажаною, не відповідає цілям Платформи, обмежує інтереси інших осіб або з інших причин є небажаною для розміщення на Платформі.

5.3.10. Використовувати роботів, «програми-павуки», «програми-скрапери» та інші автоматизовані засоби для доступу до Платформи без письмового дозволу Компанії.

5.3.11. Здійснювати дії, які несуть або можуть нести надмірне або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Платформи, які можуть перешкоджати його правильній роботі.

5.3.12. Копіювати, відтворювати, змінювати, створювати похідні роботи, поширювати або публічно відтворювати будь-який контент Платформи, програмний код, який є частиною Платформи або послуг, пропонованих на Платформі, без попередньої письмової згоди Спілки та відповідної третьої сторони.

5.3.13. Втручатися (намагатися втрутитися) в роботу Платформи або виконувати будь-які дії на Платформі способами, не передбаченими цим Договором.

5.3.14. Здійснювати дії, спрямовані на обхід заходів, які Спілка може використовувати для запобігання або обмеження доступу до Платформи, включно з пристроями, які запобігають або обмежують використання або копіювання будь-якого матеріалу або накладають обмеження на використання Платформи або матеріалу, що міститься в ньому.

5.3.15. Поширювати спам-повідомлення, що містять прохання переслати це повідомлення іншим Користувачам і / або іншу небажану інформацію.

5.3.16. Намагатися втрутитися або поставити під загрозу цілісність Платформи або безпеку, розшифрувати будь-який трансфер з/в сервер, який обслуговує Платформу.

5.3.17. Завантажувати невірні дані, віруси або інші шкідливі програми на Платформу або через нього.

5.3.18. Збирати або зберігати особисті дані третіх осіб, включно з іменем облікового запису, використовуючи технології, що відрізняються від тих, які використовуються або можуть використовуватися на Платформі.

5.3.19. Формувати (висловлювати) попит або пропозицію і досягати згоди про виконання робіт, в результаті яких або в процесі яких буде використовуватися зміст, який є незаконним, шкідливим, наклепницьким, ображає мораль, що демонструє (або пропагує) насильство і жорстокість, порушує права на інтелектуальну власність, що пропагує ненависть і/або дискримінацію людей за расовими, етнічними, сексуальними, релігійними, соціальними ознаками, що містить образу на адресу будь-яких осіб або організацій, що містить елементи (або пропагує) порнографію, дитячу еротику, є рекламою (чи пропагандою) послуг сексуального характеру (в тому числі під виглядом інших послуг), роз'яснює процедуру створення, виготовлення, поширення, іншого використання наркотичних речовин або їх аналогів, вибухових речовин або інших видів зброї.

5.3.20. Порушувати права третіх сторін.

5.3.21. Видавати себе за іншу людину або представника організації та/або співтовариства без достатніх на це прав, у тому числі працівників Спілки, власника Платформи та використовувати інші форми та методи незаконного представництва інших людей в Інтернеті, а також вводити в оману інших Користувачів або Спілку.

5.3.22. Інакше порушувати норми чинного законодавства України.

5.3.23. Користувач несе відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Платформі, повідомляє іншим Користувачами, а також за будь-яку взаємодію з іншими Користувачами, яка здійснюється ним на свій страх і ризик.

5.4. Незалежно і на додаток до інших положень цього Договору, під час використання Платформи до повної та виняткової відповідальності Користувача належить:
5.4.1. Відповідальність Користувача за будь-яку інформацію, яку він створює, розміщує, завантажує, або іншим чином передає (поширює) третім особам через Платформу, так само як і за отримання інформації  та будь-яка взаємодія з іншими користувачами через Платформу, включно з відповідальністю за всі претензії, які пред'являються і можуть бути пред'явлені щодо переданої та/або прийнятої Користувачем інформації, за порушення прав інтелектуальної власності, авторського права і суміжних прав, а також у зв'язку з поширенням неправдивої інформації, інформації неналежного, загрозливого, образливого або наклепницького характеру, інформації, яка дискредитує інших осіб і т.д., а також за всі наслідки цих процесів (включно з будь-якими збитками, які може понести Спілка).

5.4.2. Відповідальність за будь-які стосунки з третіми особами, які виникли у зв'язку або в результаті використання Платформи, включно з відповідальністю Користувача перед третіми особами, які беруть участь в приватній і/або комерційній і/або некомерційній діяльності Користувача через Платформу, а також відповідальність Користувача за його власні збитки та витрати, понесені в результаті взаємодії користувача з третіми особами у зв'язку з використанням Платформи.

5.4.3. Користувач несе відповідальність за здійснення з використанням Платформи діяльності, забороненої або такої, що порушує Законодавство, а також діяльності, яка вимагає спеціального дозволу (ліцензії) для проведення такої діяльності без отримання такого дозволу (ліцензії).

6. Права та обов'язки Спілки

6.1. Спілка має право:
6.1.1. Виконувати модифікації будь-якого програмного забезпечення Платформи, припиняти роботу Платформи при виявленні значних несправностей, помилок і збоїв, а також з метою підтримання і запобігання несанкціонованого доступу до Платформи.

6.1.2. Використовувати особисту інформацію Користувача, представлену останнім будь-яким способом, що не суперечить законодавству.

6.1.3. У будь-який час змінювати умови цієї оферти в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Користувача, через публікацію змін на Платформі, не пізніше 3-х робочих днів з дня її прийняття / внесення. Спілка рекомендує Користувачеві регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет змін і / або доповнень. Продовження використання Платформи Користувачем після внесення Спілкою змін і / або доповнень до Оферти означає безумовне і повне прийняття і згоду Користувача з такими змінами та доповненнями.

6.1.4. Доручати або іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Користувачем, третім особам за умови дотримання передбачених Законодавством прав та інтересів Користувача.

6.1.5. У разі порушення Користувачем умов цієї оферти Спілка має право заблокувати обліковий запис Користувача або іншим чином обмежити доступ до Платформи з повідомленням електронною поштою або без такого повідомлення.

6.2. Спілка не зобов'язана проводити оновлення та / або поліпшення та / або вдосконалення і / або будь-яку іншу зміну роботи Платформи. Спілка залишає за собою право в будь-який час і з будь-якої причини змінювати або припиняти, або призупиняти роботу Платформи, щоб визначити можливості та обмеження використання Платформи, а також вводити та змінювати порядок використання Платформи.

6.3. Спілка несе відповідальність за зберігання та обробку персональних даних Користувача, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки відповідно до умов цього Договору, Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Спілки відповідно до умов розділу §7 цього Договору, а також відповідно до чинного Законодавства.

6.4. Спілка не несе відповідальності за розголошення інформації, наданої Користувачем на сторінках Платформи в загальнодоступній формі.

7. Персональні дані

Беручи до уваги те, що під час укладення цього Договору Спілці стають відомі персональні дані Користувача, з метою дотримання положень Законодавства, Користувач, приєднуючись до цього Договору (приймаючи Оферту), підтверджує, що він ознайомлений з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних Спілки, текст якої розміщений на Платформі за адресою: https://www.builditlab.org/privacy-policy, повністю усвідомлює свої права та обов'язки, що випливають з цієї Політики і Законодавства, гарантії, що надаються Спілкою, і відповідальність Спілки та Користувача, що випливає з цієї Політики, і приймає умови цієї Політики.

8. Права інтелектуальної власності

8.1. Контент Платформи і контент Курсів та Навчальних матеріалів є інтелектуальною власністю Спілки або використовується нею на підставі належним чином оформленої згоди третіх осіб і підлягає охороні відповідно до Законодавства. Поширення Користувачем будь-яким способом отриманої на Платформі інформації в будь-яких цілях без отримання прямої згоди Спілки на такі дії забороняється.

8.2. Надання Користувачеві доступу до матеріалів Платформи не означає, що Користувачеві надається будь-яка ліцензія на використання об'єктів інтелектуальної власності Спілки. Всі права, крім явно наданих Користувачеві цим Договором, зберігаються за Спілкою.

8.3. Будь-яке програмне забезпечення, доступне на Платформі для завантаження, є об'єктом інтелектуальної власності Спілки та / або її партнерів. Використання програмного забезпечення регулюється умовами ліцензійного договору, надається Користувачеві для прийняття його умов у разі завантаження такого програмного забезпечення. Всі права на програмне забезпечення, включно з авторськими та іншими винятковими правами щодо такого програмного забезпечення, зберігаються за Спілкою і/або виробником програмного забезпечення.

9. Відповідальність сторін

У випадку порушення невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Спілка має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Платформи та Навчальних матеріалів, а також звернутися з позовом до суду. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим розумним засобами.

10. Форс-мажор

Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військових дій, заворушень чи саботажу; стихійних лих; відключення електрики, інтернету або телекомунікацій; або державних обмежень. Термін виконання зобов'язань за Договором відкладається відповідно до часу, протягом якого діяли такі обставини.

11. Порядок вирішення спорів

11.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором Сторона, чиє право порушено, направляє письмову претензію (вимогу) іншій Стороні.

11.2. Всі претензії (скарги) користувача до Спілки щодо використання Платформи повинні направлятися Користувачем на адресу електронної пошти Спілки, вказану в цьому Договорі, у вигляді відсканованої копії, з обов'язковим наступним відправленням оригіналу претензії (скарги) на поштову адресу Спілки, зазначену в цьому Договорі. Термін розгляду претензії (скарги) користувача Спілкою складає 15 (п'ятнадцять) календарних днів з моменту отримання претензії (скарги) за адресою Спілки, після закінчення якого Спілкою приймається одне з таких рішень: (i) про незгоду з претензією (скаргою) і про відмову в її задоволенні; (ii) про повну або часткову згоду з претензією (скаргою) і про повне або часткове задоволення вимог Користувача.

11.3. Сторона, чиє право порушено, має право звернутися з позовом до суду відповідно до підвідомчості та підсудності, встановленої вимогами чинного Законодавства.

12. Порядок направлення (надсилання) повідомлень

12.1. Повідомлення, претензії, запити, заяви та інші офіційні матеріали передаються Сторонами одна одній наступним чином:

12.1.1. від Спілки Користувачеві - через направлення на адресу електронної пошти, вказану Користувачем під час реєстрації на Платформі, якщо інше не передбачено у відповідному пункті цього Договору;

12.1.2. від Користувача до Спілки - через направлення на адресу електронної пошти, вказану в цій Оферті. Письмові звернення, що направляються Користувачем на адресу Спілки, мають бути підписані Користувачем. Письмові звернення, які не підписані Користувачем, Спілкою  до розгляду не приймаються.

13. Інші умови та застереження

13.1. Використання сайту та реєстрація на будь-які курси не дозволяється користувачам які є громадянами та/або резидентами наступних країн: Білорусь, Бурунді, Венесуела, Демократична Республіка Конго, Ємен, Зімбабве, Ірак, Іран, Косово, Куба, Ліван, Лівія, Південний Судан, Північна Корея, Республіка Конго, Росія, Сербія, Сирія, Сомалі, Центральноафриканська Республіка.

13.2. Умови цієї Оферти діють до моменту відкликання / зміни Оферти Спілкою.

13.3. Цей Договір вважається укладеним з моменту прийняття цієї Оферти, що виражається в реєстрації користувача на Платформі та діє до моменту його припинення однією зі Сторін.

13.4. Цей Договір може бути розірваний в будь-який момент за згодою Сторін.

13.5. Спілка має право розірвати цей Договір і припинити доступ Користувача до сервісів Платформи в односторонньому порядку в будь-який момент і з будь-яких причин на свій розсуд, а також в разі порушення Користувачем будь-якої з умов, визначених цим Договором.

13.6. У разі укладення цього Договору (акцепту цієї Оферти) в письмовому вигляді, розірвання договору в односторонньому порядку однією зі Сторін проводиться через направлення відповідної письмової заяви іншою Стороною.

13.7. Приймаючи умови цієї Оферти, Користувач висловлює свою згоду на отримання інформації про всі інші Заходи, Курси та Навчальні матеріали, доступ до участі в яких надає Спілка, незалежно від терміну дії цього Договору за умови того, що така згода може бути відкликана Користувачем в будь-який момент через направлення відповідного звернення на адресу Спілки.

13.8 Всі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства.

14. Відомості про Спілку

Громадська Спілка “Білдіт Юкрейн”
Адреса: вул. Короленко 16, Харків, Україна, 61003Адреса електронної пошти: info@buildit.org.ua