Головна
>
Дізнатися нове
July 4, 2024

В чому сила BIM

10 хв.

Інформаційне моделювання будівель (BIM) відіграє вирішальну роль на всіх етапах будівельного проєкту - перед будівництвом, проєктування та інжинірингу.

Життєвий цикл BIM охоплює весь життєвий цикл будівельного проєкту, від початкової концепції до знесення або реконструкції.

Розберемо, яку саме роль відіграє BIM на кожному з етапів.

Ініціація та планування (Initiation and Planning)

Цей перший етап, також відомий як фаза попереднього планування, має вирішальне значення, оскільки на ньому розглядаються багато планів і довгострокових рішень щодо будівельного проєкту.

Формулювання цілей проєкту

Процес BIM починається з чіткого визначення цілей проєкту. Цей етап передбачає розуміння вимог клієнта, обсягу проєкту та очікуваних результатів. Ці цілі діють як орієнтир протягом усього проєкту, гарантуючи, що всі рішення та дії узгоджуються з цілями проєкту.

Збір проєктної команди

BIM-проєкт потребує співпраці мультидисциплінарної команди. До неї зазвичай входять архітектори, інженери, підрядники, фахівці з BIM-моделювання та інші зацікавлені сторони.

Встановлення стандартів BIM

Це включає правила створення, форматування, обміну та управління інформацією в BIM-моделі. Стандарти BIM повинні бути чітко задокументовані та доведені до відома всіх учасників проєкту. Це гарантує, що всі працюють з однаковою інформацією та використовують узгоджений підхід.

Планування та проєктування (Planning and design)

BIM дозволяє значно економити час та ресурси. На будівництві часто виникають непередбачувані ситуації чи несумісності, як-от зіткнення труб з іншими елементами або невідповідність нормам. Раніше ці проблеми вирішувалися вже на місці, що призводило до затримок та додаткових витрат.

Однак завдяки BIM ми можемо уникнути цих проблем, суттєво скоротити час будівництва, зменшити витрати та покращити загальну якість проєкту.

Виявлення зіткнень

BIM дозволяє створити віртуальну модель всієї будівлі, включаючи всі її компоненти (стіни, інженерні системи тощо). Це дозволяє виявляти конфліктні ситуації, коли потенційні конфлікти між різними елементами виявляються ще до початку будівництва. Це економить час і гроші, дозволяючи уникнути дорогих переробок пізніше.

Оцінка вартості

Програмне забезпечення BIM можна використовувати для вилучення кількості матеріалів безпосередньо з моделі. Це дозволяє отримати більш точний кошторис витрат на ранній стадії, що допомагає при складанні бюджету та аналізі техніко-економічного обґрунтування проєкту.

Покращене планування

4D BIM інтегрує 3D-модель з часовим графіком, що дозволяє візуалізувати послідовність будівництва. Це допомагає краще планувати, розподіляти ресурси та виявляти потенційні вузькі місця в графіку.

Планування логістики на будівельному майданчику

BIM-моделі можна використовувати для аналізу логістики на будівельному майданчику та оптимізації переміщення матеріалів і обладнання. Це мінімізує збої та затримки під час будівництва.

Будівництво (Construction)

BIM об'єднує всіх зацікавлених сторін у будівництві проєкту. Це полегшує співпрацю та обмін інформацією між різними проєктними групами. BIM також дозволяє здійснювати моніторинг будівельних робіт в режимі реального часу та координувати дії з постачальниками та іншими учасниками ланцюга постачання. Це призводить до більш організованого та ефективного етапу будівництва.

Посилена співпраця

BIM полегшує співпрацю між архітекторами, інженерами та іншими зацікавленими сторонами, надаючи центральну платформу для обміну та перегляду моделі будівлі. Це призводить до більш скоординованого та ефективного процесу проектування.

Ітерації та оптимізація проєктування

BIM-моделі легко модифікуються, що дозволяє швидко досліджувати альтернативні варіанти проєктування та оптимізувати різні фактори, такі як енергоефективність, структурна цілісність та технологічність.

Відповідність нормам

Програмне забезпечення BIM можна використовувати для перевірки моделі на відповідність будівельним нормам і правилам, що допомагає забезпечити відповідність з самого початку.

Експлуатація та технічне обслуговування (Operations and maintenance)

Експлуатація будівлі - це не кінець, а лише початок нового етапу. BIM-технології можуть значно полегшити та оптимізувати цей процес, роблячи експлуатацію будівлі більш плавною та безперебійною.

Планування технічного обслуговування

BIM-модель містить інформацію про дату встановлення, матеріали, термін служби та інші характеристики всіх елементів будівлі. Це дозволяє facility менеджерам планувати технічне обслуговування заздалегідь, мінімізуючи простої та забезпечуючи безперебійну роботу будівлі.

Управління системами MEP та HVAC

BIM-модель містить детальну інформацію про всі системи будівлі, включаючи систему опалення, вентиляції, кондиціонування та електропостачання. Це дозволяє  ефективно управляти цими системами, оптимізувати їх роботу та економити енергію.

Підготовка до реконструкції

BIM-модель може використовуватися для планування майбутніх реконструкцій або модернізацій будівлі.

Інформаційне моделювання будівель (BIM) вийшов за межі традиційних методів проєктування та будівництва. BIM пропонує комплексне рішення, яке охоплює весь життєвий цикл проєкту, від початкової концепції до демонтажу або реконструкції. Завдяки BIM можна значно покращити комунікацію, співпрацю, координацію та прийняття рішень на всіх етапах проєкту.

Оволодіння знаннями BIM відкриває перед спеціалістами нові можливості для кар'єрного зростання та розвитку. BIM-фахівці затребувані на ринку праці та мають значні конкурентні переваги.

Для сучасного спеціаліста в будівельній індустрії знання BIM стають не просто корисною навичкою, а й необхідністю для успішного розвитку та реалізації своїх професійних амбіцій.

Додатково:

Use of BIM Processes in Construction Phases
Discover how BIM is implemented in each step of the construction value chain
The 4 stages of BIM process in construction
No items found.
No items found.
Автор: